Tartu Ülikoolist

 • Kuulub ainsa Baltimaade ülikoolina maailma 2% parimate ülikoolide hulka, paiknedes kahes maailma mainekamate hulka kuuluvas ülikoolide edetabelis esimese 400 seas (347. koht QS World University Rankings 2016, 301.-350. koht Times Higher Education World University Rankings 2016-2017) ja hoides tärkava Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni ülikoolide seas 5. kohta (QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia 2016). Vaata ka: ülikool edetabelites.
 • Üks vanimaid ülikoole Põhja- ja Ida-Euroopas, asutatud 1632. aastal Rootsi kuninga Gustav II Adolfi poolt. 1919. aastast esimene eestikeelne ülikool.
  Loe täpsemalt ülikooli ajaloost.
 • Kuulub maailma 1% kõige viidatuima ülikooli ja teadusasutuse hulka 12 teadusvaldkonnas, 42 Tartu ülikooli teadlast kuulub 1% maailma enim viidatud teadlase hulka (Thomson Reuters Web of Science). Vaata ka: teadus arvudes.
 • 80 partnerülikooli 31 riigist.
 • 4 valdkonda: humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, sotsiaalteaduste valdkond, meditsiiniteaduste valdkond ning loodus- ja täppisteaduste valdkond. Vaata ka: kontakt.
 • Ligi 13 750 üliõpilast, üle 800 välis(külalis)üliõpilase ja üle 1340 doktoranti (seisuga 1.01.2016).
   
 • 2016/2017 õppeaastal toimub vastuvõtt 60 bakalaureuse-, 72 magistri- ja 35 doktoriõppekavale, sh 23 ingliskeelsele õppekavale.
  Tule ülikooli!
 • Ligi 3500 töötajat, täidetud ametikohtadest ca 50% on akadeemilised ametikohad, 69% akadeemilistest töötajatest on doktorikraadiga. Professoreid on 172 (vt ka: personalistatistika).
 • Üle poole Eesti doktoritöödest kaitstakse Tartu ülikoolis (2016. aastal kaitsti TÜ-s 120 doktoritööd).
 • Üle poole Eesti teaduspublikatsioonidest avaldatakse Tartu Ülikooli teadlaste poolt. Teaduspublikatsioone ETIS-e andmetel ligi 34 000, sh ISI Web of Science'i andmebaasis üle 7500.
   
 • Tartu ülikool on suurim täiendusõppe pakkuja Eestis. 2016. aastal osales Tartu ülikooli ligi 1600 kursusel ligi 44 800 õppijat, mis on 20% rohkem kui aasta varem.
 • Nobeli preemia aastal 1909 (Wilhelm Ostwald, füüsikalise keemia rajaja).
 • 2017. aasta eelarve maht 142,6 miljonit eurot. Vaata ka: Eelarved.
 • 83% magistriõppe vilistlastest töötavad juhi või tippspetsialistina (RAKE (2012) "Tartu Ülikooli 2010. aasta vilistlaste uuring").